Työkokemusta minulla on mielenterveys- ja päihdehoitotyöstä ja kuntoutuksesta yhteensä noin 35 vuotta. Hoitoyksiköissä työskentelyn lisäksi olen toiminut päätoimisesti mielenterveyskuntoutuksen asumispalveluyrittäjänä 14 vuotta, jolloin sain vuonna 2004 Omaiset mielenterveystyön tukena Lounais-Suomen yhdistys ry:n vuoden mielenterveystyöntekijäksi nimeämisen yhdessä yrittäjäkumppanieni kanssa. Perusteena oli mm. merkittävä työmme ja osallistavan tuen kehittäminen mielenterveyskuntoutujille. Olen sivutoimisesti työskennellyt ammatillisen tukihenkilönä kolme vuotta. Myös sosiaali- ja terveysalan opetusta päihde- ja mielenterveysaiheista olen tehnyt päätyön ohessa neljänä lukuvuonna.

Valmistuin sairaanhoitaja AMK-tutkinnosta Satakunnan ammattikorkeakoulusta 2016 pitkän työurani huipentumaksi. Päädyin aikanaan hoitoalalle vähän vahingossa jo ennen armeijaa, mutta kiinnostuin nopeasti mielenterveysasioista ja psykiatriasta. Päihdehoito ja -kuntoutus tuntuivat ensin vierailta, mutta viime vuosina kiinnostus näihin on kasvanut tietomäärän ja kokemuksen myötä. Uusimpana mielenkiinnonkohteenani on ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus, johon parhaillaan hankin lisäkoulutusta. Näiden opintojen myötä olen oppinut mm. näkökulman vaihtamisen taitoa ja narratiivisen menetelmän hyödyntämistä, jotka koen mielenkiintoisina ja osaamista laajentavina. Vaikka pidänkin itseäni mielenterveys- ja päihdealan konkarina, koen edelleen kiinnostusta ja uteliaisuutta uusia asioita ja, tietenkin ihmisiä kohtaan. On hieno tunne, jos pystyy auttamaan asiakastaan oivaltamaan itsessään jotain uutta, joka vie hänen elämäänsä eteenpäin.

Aiemmat ammatilliset laajemmat ammatillista osaamistani laajentavat ja perustavat tutkinnot ovat päihdetyön ammattitutkinto 2014 sekä ensimmäinen alan tutkintoni: mielisairaanhoitaja jo vuodelta 1986. Aiemman yrittäjyyteni aikana koulutin itseäni jatkuvasti ja osallistuin erilaisiin hankkeisiin, tästä esimerkkinä Päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittäminen – valmennus 2012.