Ratkaisupiste Oy räätälöi tilaajatahon kanssa asiakaslähtöisesti palveluja, joiden tavoitteena on edistää ja tukea asiakkaan elämänhallintaa, hyvinvointia ja toimintakykyä.

Tarjoamme alan työntekijöille työnohjausta ja ratkaisukeskeistä valmennusta. Lisäksi voimme osaamisalamme puitteissa tarjota kouluttajapanosta ja järjestää pienimuotoisia koulutustilaisuuksia esimerkiksi työelämän täydennyskoulututuksena.