Valmistuin valtiotieteiden maisteriksi ja sosiaalityöntekijäksi 1997 Turun yliopistosta. Alun perin pääaineeni oli sosiologia, ja olin erityisen kiinnostunut koulutussosiologiasta ja yleensäkin koulutuksen merkityksestä ihmisen valintoihin. Elämän kulun myötä sosiaalityö ja etenkin päihde- ja mielenterveysasiakkaiden asiat ovat alkaneet kiinnostaa yhä enemmän. Ihmisten motivointi ja auttaminen oman tiensä löytämiseen ovat ominta osaamistani. Sosiaalityötä lähes kaikkien asiakasryhmien kanssa olen tehnyt useissa kunnissa, yksityisessä yrityksessä sekä pari vuotta mielenterveysalan järjestössä. Asiakastyön lisäksi olen kiinnostunut palvelujen kehittämisestä ja muotoilusta asiakaslähtöisesti ja lakien mukaisesti. Työvuosia sosiaalityössä on noin 14 vuotta, lisäksi olen tehnyt sivutoimisesti työnohjauksia sosiaalialan toimintayksiköissä.

Toinen osa työuraani on toteutunut opetuksen puolella: olen opettanut aikuiskoulutuskeskuksessa, ammattikorkeakoulussa sosionomikoulutuksessa sekä ammatillisessa perusopetuksessa tulevia lähihoitajia, lisäksi toimin vähän aikaa koulutussuunnittelijana, yhteensä työvuosia koulutuksen puolella noin seitsemän vuotta. Minulle tärkeää opetustyössä on ollut motivoinnin lisäksi oivalluttaminen, eli se että olen ollut luomassa ja ideoimassa opetustilanteita, joissa opiskelija on saanut omakohtaisen oppiselämyksen jostain aiemmin itselleen vieraasta asiasta.

Tärkeitä ammatillista osaamista laajentavia ja syventäviä koulutuksia ja tutkintoja ovat aiemmin mainittujen lisäksi: Pedagogiset opinnot 2001, Kognitiivisen psykoterapian perusopinnot suoritin 2005, Ratkaisukeskeinen työnohjaaja -koulutus 2009 ja Ratkaisukeskeinen valmentaja -koulutus 2012 Opetusurallani suoritin vielä ammatillisen opinto-ohjaajan opinnot 2016. Päivitän osaamistani jatkuvasti. Viimeisimpiä työelämän lisäkoulutuksiani ovat mm. Perhearviointi 2016 sekä Kirjaamisvalmentajien valmennus 2018. Valmistuin Ratkaisukeskeiseksi neuropsykiatriseksi valmentajaksi huhtikuussa 2021.